ขายทอดตลาดที่ดิน เชียงใหม่

ขายทอดตลาดที่ดิน เชียงใหม่ ที่ไม่ควรพลาดในการเป็นเจ้าของ

เชียงใหม่เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทยที่มีพื้นที่และขนาดมูลค่าทางเศรษฐกิจ (GPP) สูงที่สุดในประเทศ เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญทั้งสายหลักและสายรองหลายสาย ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทั้งภูเขา น้ำตก บรรยากาศดี ทำให้เชียงใหม่เป็นดินแดนที่น่าสนใจของนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้ที่ชื่นชอบ หลงใหลในธรรมชาติและวัฒนธรรมล้านนา

ขายทอดตลาดที่ดิน เชียงใหม่ เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่ดินเพื่อทำธุรกิจ สร้างบ้าน หรือทำเป็นพลาซ่าขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ ถ้าขายที่ดินแบบแบ่งขายก็จะมีคนสนใจซื้อเร็วขึ้น เมื่อผู้ที่ซื้อไปสามารถทำธุรกิจจนเติบโตได้ รับรองว่า ในอนาคตจะต้องซื้อเพิ่มอย่างแน่นอน เมื่อถึงเวลานั้นราคาอาจสูงขึ้นไปอีกซึ่งจะทำให้ผู้ขายที่ดินได้ราคาที่ดีและขายได้อย่างมั่นใจมากขึ้น เพราะผู้ซื้อเป็นเจ้าของที่ดินที่เคยขาย

อีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจสำหรับผู้มองหาบ้านคือ คอนโดขายทอดตลาด บ้านมือสอง สภาพดี ราคาเบา ๆ หรือประมูลทรัพย์กรมบังคับคดี สำหรับผู้สนใจดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์กรมบังคับคดีแบบง่าย ๆ ต้องเข้าใจการประมูลทรัพย์กรมบังคับคดีว่ามีขั้นตอนอย่างไร

ทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี คืออะไร

กรมบังคับคดีเป็นที่ที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ฟ้อง ต้องขายทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ กรมบังคับคดีมีหน้าที่นำบ้านหรือคอนโดอันเป็นทรัพย์สินของจำเลย (ลูกหนี้) นำออกขายทอดตลาดตามคำตัดสินของศาล หมายเลขคดีเรียกอีกอย่างว่าหมายเลขคดีแดง

ขายทอดตลาดที่ดิน เชียงใหม่ ที่กรมบังคับคดีขายทอดตลาดมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ (เจ้าหนี้) เป็นหลัก ราคาเปิดประมูลของกรมบังคับคดีมักต่ำกว่าราคาบ้านที่ขายในท้องตลาดมาก

การเตรียมตัวประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี

  1. ค้นหาบ้านที่ต้องการประมูล

ค้นหาทรัพย์สินรอการขายทอดตลาดที่ดิน เชียงใหม่ กรมบังคับคดี ประมูลได้จากเว็บไซต์กรมบังคับคดี หรือ โทรสายด่วนกรมบังคับคดี โทร. 02-881-4999 ต้องไปตรวจสภาพบ้านด้วยตัวเอง สอบถามเงื่อนไขการประมูลบ้านแต่ละหลังได้ที่สายด่วนกรมบังคับคดี

  1. จัดเตรียมเอกสารและเงินประกัน

เพียงใช้บัตรประชาชนพร้อมสำเนา หากมีผู้เสนอราคาแทนให้ใช้หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามวงเงินประกันที่กรมบังคับคดีกำหนด

ขั้นตอนการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี

  1. ผู้ประมูลเข้าลงทะเบียน

ในวันประมูลขายทอดตลาดที่ดิน เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ พร้อมวางเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเป็นหลักประกันและทำสัญญาประมูล จึงรับป้ายประมูลแล้วนั่งในที่ที่จัดไว้

  1. เจ้าพนักงานกำหนดราคาเริ่มต้น

ก่อนเริ่มประมูลเจ้าหน้าที่จะอธิบายเงื่อนไขการประมูลและกำหนดราคาเริ่มต้นของบ้านที่จะประมูลกับกรมบังคับคดีโดยสังเขป คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีจะเป็นผู้กำหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลรอบแรก แต่หากไม่มี ผู้เข้าร่วมประมูลในรอบนั้น กรมบังคับคดี จะเป็นผู้กำหนดราคาเริ่มต้น ราคาเริ่มต้นจะลดลงเหลือ 70% ของราคาเริ่มต้นในรอบที่ 4 จนกว่าจะมีผู้เสนอราคา

หากคุณเห็นว่าไม่มีใครเสนอราคาในรอบที่สอง คุณอาจตัดสินใจรอจนถึงรอบที่สี่เพื่อให้ราคาเริ่มต้นลดลงเหลือเพียง 70% อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าผู้ประมูลรายอื่นจะคิดเช่นเดียวกันกับคุณ

  1. ผู้ประมูลยกป้ายเสนอราคา

เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดประมูลผู้สนใจสามารถขึ้นป้ายขอราคาได้ที่ราคาเริ่มต้น หรือจะยกแท็กแข่งขันกับผู้ประมูลรายอื่นก็ได้ เจ้าพนักงานจะเป็นผู้กำหนดว่าจะเพิ่มราคาคราวละเท่าใด แต่ผู้ประมูลสามารถเพิ่มราคาได้เท่ากับหรือมากกว่าราคาที่กำหนด

  1. เจ้าพนักงานเคาะไม้ให้ผู้ชนะประมูล

เมื่อบ้านถูกประมูลโดยผู้เสนอราคาสูงสุด เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีจะสอบถามผู้มีส่วนได้เสีย (โจทก์หรือจำเลย) หากไม่มีผู้คัดค้าน เจ้าหน้าที่จะเคาะไม้ขายบ้านให้ผู้ชนะการประมูล ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินและโอนกรรมสิทธิ์ในขั้นตอนต่อไป ส่วนผู้ประมูลแพ้รับเงินคืนทันที

การประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรมบังคับคดีจัดประมูลขายทอดตลาดที่ดิน เชียงใหม่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด 9 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี นครปฐม นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี และสงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่อยู่ห่างไกลจากสถานที่ประมูล ผู้สนใจ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อจองอุปกรณ์กับสำนักงานบังคับคดี

คำแนะนำในการซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด

  1. ทำเล

หากทรัพย์สินที่ประมูลอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS และสามารถเดินทางไปยังจุดสำคัญต่าง ๆ ในเมืองได้สะดวก จะเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ทำเลศักยภาพที่จะได้รับความสนใจสูงทั้งในปัจจุบันและอนาคตคือย่านธุรกิจ เช่น อโศก ทองหล่อ เอกมัย และโซนใกล้เคียงรอบข้าง หากต้องการคอนโดใกล้รถไฟฟ้า ปลอดภาระผ่อนธนาคารก็สามารถใช้แอพพลิเคชัน Led Property Plus ของกรมบังคับคดีเพื่อค้นหาได้ง่าย รวดเร็ว

  1. สภาพแวดล้อม

หากเป็นทรัพย์ประมูลในโครงการดี ๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี หรือตั้งอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกและศูนย์การค้าก็มีแนวโน้มจะขายได้ง่ายกว่าและได้ราคาสูงกว่า

  1. เช็คว่าทรัพย์ขายทอดตลาดเหล่านั้นไม่มีผู้อยู่อาศัย

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือการตรวจสอบว่าทรัพย์นั้นถูกขายจากกรมบังคับคดีอยู่เสมอ ไม่มีใครอยู่ เพราะถ้าบ้านและคอนโดยังมีเจ้าของเดิมอาศัยอยู่ หากเจ้าของเดิมปล่อยเช่าไปแล้ว ยังมีผู้เช่าอาศัยอยู่ ก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะให้ย้ายออกในทันที อาจมีเหตุสุดวิสัยที่ต้องฟ้องขับไล่และมีค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องเพิ่มเติม

จะได้ไม่เหนื่อยโดยไม่จำเป็น ก่อนตัดสินใจ ควรตรวจสอบให้ดีว่าชื่อหลังโฉนดบ้านเป็นของใคร มีภาระจำยอมหรือริดรอนสิทธิหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้อยู่อาศัยหรือไม่มีสัญญาที่เกี่ยวข้อง

  1. ปรึกษาผู้รู้ก่อน

ไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านมือสอง บ้านที่กรมบังคับคดีขาย หรือทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นเช่น ค่าซ่อมแซมบ้านหากจะซื้อบ้านเสียหายมากกว่าที่คิด หรือต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟจำนวนมากที่ค้างจากเจ้าของเดิม